Personvernerklæring

Introduksjon

Ditt personvern og tillit er svært viktig for oss, og denne personvernerklæringen gir verdifull informasjon om hvordan EnoSol AS og dets datterselskaper ("EnoSol", "vi" eller "oss") håndterer personlig informasjon. Denne erklæringen gjelder for alle EnoSol-nettsteder, -applikasjoner, -produkter, -dokumenter, -programvare eller -tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om personvernpraksisen vår eller dine valg for personlig informasjon. Hvis vi gjør endringer i denne policyen, vil vi la deg få vite det ved å kontakte deg via e-post, eller ved å legge ut en melding på denne siden.

Sist oppdatert - Mars 2022.

Personlig informasjon

EnoSol er forpliktet til å håndtere og beskytte personlig informasjon på en ansvarlig måte. Personlig informasjon betyr all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar naturlig person; en identifiserbar person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved hjelp av en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokasjonsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den personen. Vi samler, bruker, utleverer, overfører og lagrer personlig informasjon bare når det er nødvendig for å levere våre tjenester og for våre operative og forretningsmessige formål som beskrevet i denne erklæringen. Vi ønsker å være tydelige på personvernspraksisen vår slik at du kan ta informerte valg om bruken av informasjonen din, og vi oppfordrer deg til å kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål eller bekymringer.

Typer personlig informasjon vi samler inn

Vi kan samle inn personlig informasjon fra deg, for eksempel hvis du registrerer deg for et arrangement, ber om informasjon, kjøper eller bruker programvaren vår eller ber om støtte. Vi kan be deg om å oppgi informasjon som navnet ditt, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Ikke all personlig informasjon som EnoSol har om deg, vil alltid komme direkte fra deg. Det kan for eksempel komme fra arbeidsgiveren din, andre organisasjoner du tilhører, eller en profesjonell tjenesteleverandør. Vi samler også inn personlig informasjon fra tredjeparter som partnerne våre, for å tilby tjenester vi tror kan være av interesse, og for å hjelpe oss med å opprettholde nøyaktigheten av dataene og tilby og forbedre tjenestene.

I tillegg kan våre nettsider automatisk samle inn visse opplysninger for å hjelpe oss med å administrere, beskytte og forbedre våre tjenester; analysere bruk og forbedre brukernes opplevelse. Vi deler personlig informasjon med andre kun med ditt samtykke, eller når vi mener at loven tillater eller krever det.

Hvis du for eksempel kjøper programvare fra oss, vil vi samle inn betalingsinformasjon, slik som finansiell eller annen informasjon, samt annen informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne behandle transaksjonen. Informasjon som anses som sensitiv i henhold til gjeldende lov vil bli behandlet i samsvar med slike lover.

Slik bruker vi personlig informasjon:

Oppsett og administrasjon av konto: Vi bruker personlig informasjon som ditt navn, e-postadresse, telefonnummer og potensielt informasjon om din tekniske miljø for å opprette og administrere kontoen din, gi teknisk og kundestøtte og opplæring, og for å sende viktig kontoinformasjon, abonnements- og tjenesteinformasjon til deg.

Tilpasning: Vi kan bruke personlig informasjon til å levere og foreslå skreddersydd innhold, slik som nyheter, forskning, rapporter og forretningsinformasjon, og for å tilpasse opplevelsen din med våre tjenester. Noen av våre tjenester vil be deg om å dele din presise geografiske plassering slik at vi kan tilpasse opplevelsen din og øke nøyaktigheten til tjenesten.

Markedsføring og arrangementer: Vi bruker personlig informasjon til å levere markedsførings- og arrangementskommunikasjon til deg på ulike plattformer, slik som e-post, telefon, tekstmeldinger og online. Hvis vi sender deg en markedsførings-e-post, vil den inkludere instruksjoner om hvordan du kan melde deg av mottak av disse e-postene i fremtiden.

Undersøkelser og meningsmålinger: Hvis du velger å delta i en undersøkelse eller meningsmåling, kan all personlig informasjon du gir brukes til markedsførings- eller markedsundersøkelsesformål.

Chat-rom, meldinger og fellesskap- og arrangementsfora: Vår nettside tilbyr funksjoner som inkluderer fellesskaps- og arrangementsfora for samarbeid, kontakt med jevnaldrende og utveksling av informasjon. Avhengig av dette, vil den personlige informasjonen du velger å legge ut, dele, laste opp eller gjøre tilgjengelig være offentlig og synlig for andre som bruker disse tjenestene. Du bør aldri legge ut eller dele noen konfidensiell informasjon eller informasjon om andre med mindre du har tillatelse til å gjøre det.

Juridiske forpliktelser: Vi kan være pålagt å bruke og beholde personlig informasjon av juridiske og samsvarsårsaker, som for eksempel forebygging, oppdagelse eller etterforskning av en kriminell handling; forebygging av tap; eller svindel. Vi kan også bruke personlig informasjon for å møte våre interne og eksterne revisjonskrav, formål knyttet til informasjonssikkerhet, og som vi ellers anser som nødvendig eller hensiktsmessig: (a) i henhold til gjeldende lov, som kan omfatte lover utenfor ditt land; (b) for å svare på henvendelser fra domstoler, rettshåndhevelsesbyråer, regulatoriske myndigheter og andre offentlige og myndighetsorganer, som kan omfatte slike myndigheter utenfor ditt land; (c) for å håndheve våre vilkår og betingelser; og (d) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, eller tilsvarende rettigheter til andre personer. Når vi deler personlig informasjon

EnoSol deler eller offentliggjør personlig informasjon når det er nødvendig for å tilby tjenester eller utføre våre forretningsoperasjoner som beskrevet nedenfor. Når vi deler personlig informasjon, gjør vi det i samsvar med kravene til personvern og datasikkerhet. Nedenfor er partene med hvem vi kan dele personlig informasjon og hvorfor.

Innenfor EnoSol: Personlig informasjon vil bli gjort tilgjengelig for ansatte innenfor EnoSol hvis det er nødvendig for å tilby tjenester, administrere kontoer, salg og markedsføring, kunde- og teknisk support, og forretnings- og produktutvikling.

Alle våre ansatte (og entreprenører) er pålagt å følge våre retningslinjer for personvern og datasikkerhet når de håndterer personlig informasjon.

Våre partnere: Vi samarbeider av og til med andre organisasjoner for å levere tjenester, tilby innhold, eller for å arrangere hendelser, konferanser og seminarer. Som en del av disse ordningene kan vi og våre partnere samle inn og dele informasjon om deg. EnoSol og våre forretningspartnere vil håndtere personlig informasjon i samsvar med denne uttalelsen.

Tredjeparter av juridiske årsaker: Vi vil dele personlig informasjon når vi mener det er påkrevd, for eksempel:

For å overholde juridiske forpliktelser og svare på henvendelser fra regjeringsorganer, inkludert rettshåndhevelse og andre offentlige myndigheter, som kan omfatte slike myndigheter utenfor ditt land.

For å beskytte våre rettigheter, brukere, systemer og tjenester

Rekruttering: Hvis du registrerer deg hos EnoSol for å søke jobb, vil din personlige informasjon, inkludert sensitiv personlig informasjon du gir, bli gjort tilgjengelig for passende personer i passende deler av EnoSol for å vurdere søknaden din.

 

Hvor vi lagrer og behandler personlig informasjon

EnoSol opererer globalt i flere land, og din personlige informasjon kan bli lagret og behandlet utenfor ditt hjemland. Vi tar skritt for å sikre at informasjonen vi samler inn, blir behandlet i henhold til denne personvernerklæringen og kravene i gjeldende lov, uansett hvor dataene befinner seg.

Vi tar passende skritt for å sikre at personlig informasjon blir behandlet, sikret og overført i henhold til gjeldende lov. I noen tilfeller kan vi trenge å avsløre eller overføre din personlige informasjon innenfor EnoSol eller til tredjeparter i områder utenfor ditt hjemland. Områdene hvor disse mottakerne befinner seg vil variere fra tid til annen, men kan inkludere USA, Europa, Canada, India og andre land der EnoSol har tilstedeværelse.

Når vi overfører personlig informasjon fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet til andre land der gjeldende lover ikke gir samme nivå av personvernbeskyttelse som i ditt hjemland, tar vi tiltak for å gi et passende nivå av personvernbeskyttelse. Med andre ord forblir dine rettigheter og beskyttelser med dine data.

Hvordan vi sikrer personlig informasjon

EnoSol tar databeskyttelse på alvor, og vi bruker passende teknologier og prosedyrer for å beskytte personlig informasjon.

Hvor lenge vi beholder personlig informasjon

EnoSol beholder kun personlig informasjon så lenge vi rimeligvis trenger den for juridiske eller forretningsmessige formål. Når vi bestemmer dataoppbevaringsperioder, tar EnoSol hensyn til lokale lover, kontraktsforpliktelser og forventningene og kravene til kundene våre. Når vi ikke lenger trenger personlig informasjon, sletter eller ødelegger vi det sikkert.

Din rett til å få tilgang til og korrigere din personlige informasjon

Vi respekterer din rett til å få tilgang til og kontrollere informasjonen din, og vi vil svare på forespørsler om informasjon og, der det er aktuelt, vil korrigere, endre eller slette din personlige informasjon.

Tilgang til personlig informasjon: Hvis du ber om tilgang til din personlige informasjon, vil vi med glede etterkomme dette, med forbehold om eventuelle relevante juridiske krav og unntak, inkludert identitetsbekreftelse prosedyrer

 

 

Før vi gir deg data, vil vi be om bevis på identitet og tilstrekkelig informasjon om interaksjonen din med oss slik at vi kan finne eventuelle relevante data.

Korreksjon og sletting: I noen jurisdiksjoner har du rett til å korrigere eller endre personlig informasjon hvis den er unøyaktig eller trenger oppdatering. Du kan også ha rett til å be om sletting av personlig informasjon; dette er imidlertid ikke alltid mulig på grunn av juridiske krav og andre forpliktelser og faktorer. Husk at du kan oppdatere kontoinformasjonen din ved å ta kontakt med oss.

Markedsføringspreferanser: For å melde deg av e-postmarkedsføring kan du bruke avmeldingslenken som finnes i e-postkommunikasjonen du mottar fra oss, eller besøke den aktuelle nettsiden for e-postpreferanser.

Klage: Hvis du ikke er fornøyd med hvordan EnoSol behandler dine personopplysninger, har du rett til å klage til en databeskyttelsesregulator.

Vi håndterer forespørsler om tilgang til data i samsvar med GDPR.

Internett-cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi gjør dette ved å plassere en liten tekstfil på enheten/databehandlingsenheten din for å spore hvordan du bruker nettsiden, for å registrere eller logge om du har sett bestemte meldinger som vi viser, for å holde deg logget inn på nettsiden der det er aktuelt, for å vise relevante annonser eller innhold, eller henvist deg til en tredjeparts nettside.

Noen informasjonskapsler er nødvendige for å nyte og bruke full funksjonalitet på denne nettsiden.

Vi bruker et informasjonskapselkontrollsystem som lar deg akseptere bruk av informasjonskapsler og kontrollere hvilke informasjonskapsler som lagres på enheten/databehandlingsenheten din. Noen informasjonskapsler vil bli lagret for spesifikke tidsperioder, mens andre kan vare ubestemt. Nettleseren din bør gi deg kontroller for å administrere og slette informasjonskapsler fra enheten/databehandlingsenheten din, se nettleserinnstillingene dine.